foto1

POISTENIE

Cestovné poistenie

Chystáte sa na dovolenku alebo cestu do zahraničia? Všeobecne prevláda mýtus, že pokiaľ sme v EU a máme na Slovensku zdravotné poistenie, už žiadne komerčné poistenie nepotrebujeme. Žiaľ je to iba mýtus.

Tak ako to vlastne je? V §10 bod 1 Zákona o zdravotnom poistení číslo 252/2012 Z.z. sa píše:

„Pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život, ku ktorému dôjde v cudzine, okrem členských štátov, má poistenec nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti do výšky úhrady na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.“

V členskom štáte EU je Vaša zdravotná poisťovňa povinná uhradiť náklady na zdravotnú starostlivosť v rozsahu platného zákona v krajine, v ktorej sa nachádzate. Ak je napríklad podľa zákona v členskom štáte EU spoluúčasť na úhrade zdravotnej starostlivosti, uhrádzate si ju tiež. Z komerčného zdravotného poistenia nie je hradený prevoz chorého na Slovensko, prípadne prevoz jeho telesných pozostatkov v prípade úmrtia. Iba pre zaujímavosť, letecký prevoz pri dopravnej nehode z Hainburgu do Viedne stojí cca 8 000€. Prevoz pacienta sanitkou z Nemecka na Slovensko stojí cca 6 500€ a prevoz telesných pozostatkov z Čiech na Slovensko 2 000€. Ak si k tomu pridáme neporovnateľne vyšší komfort pri vybavovaní platby z poistnej udalosti z komerčného poistenia oproti povinnému poisteniu, je priemerné poistné cca 1€ na deň zanedbateľná čiastka.

Ale cestovné poistenie nie je iba zdravotné poistenie v zahraničí. Bežne je možné toto poistenie rozšíriť o poistenie batožiny, úrazu, zodpovednosti, asistenčnej pomoci na horách a mnohé iné riziká.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x