foto1

POISTENIE

Poistenie zásielok CARGO

Prevážate tovar? Máte síce dobrú špedíciu, ktorá Vám zabezpečila dobrého dopravcu, ale napriek tomu však máte zlý pocit. Čo ak sa náhodou niečo stane? Havaruje kamión, potopí sa loď, spadne lietadlo alebo mi poškodia tovar pri jeho prekladaní. Kto mi to potom celé zaplatí?

Poistenie prepravovaného tovaru je majetkové poistenie, ktoré plne pokrýva riziká spojené s transportom Vašej zásielky. Pokiaľ prepravu vykonáva externý dopravca, je síce za prepravovaný náklad zodpovedný, no jeho zodpovednosť je obmedzená a v prípade autodopravcov aj limitovaná. V praxi sa často stáva, že tovar bol poškodený pri dopravnej nehode, za ktorú Váš dopravca neniesol zodpovednosť, nakoľko bola zavinená niekým iným. Veľakrát je to vodič z iného štátu. Pokiaľ nie je vinník nehody okamžite jasný, je potrebné čakať na rozhodnutia polície a súdov, ktoré budú jeho zavinenie preukazovať. Tento proces v praxi môže znamenať aj niekoľko rokov. Vtedy je úhrada Vašej škody na tovare odsunutá do neurčita. Riešením je práve poistenie zásielky. Toto poistenie Vám uhradí škodu okamžite, pričom poisťovňa preberie Vašu pohľadávku voči škodcovi. Nakoľko je poistenie zásielok koncipované ako poistenie proti všetkým rizikám, je možné z neho kryť aj škody, za ktoré dopravca priamo nezodpovedá. Jedná sa napr. o škody spôsobené živelnými udalosťami, lúpežným prepadom, zle naloženým a zabezpečeným tovarom, škody spôsobené pri nakládke, prekládke a vykládke tovaru, vzbury, štrajky a nepokoje, zásah štátnej moci a mnohé ďalšie.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x