foto1

POISTENIE

Poistenie vozidiel

Najčastejší a najdiskutovanejší druh poistenia na Slovenskom trhu. Žiaľ práve tento druh poistenia Vás môže veľmi potrápiť....

Havarijné poistenie je najčastejším druhom poistenia na slovenskom poistnom trhu. S nehodami automobilov sa na našich cestách stretávame denne. Väčšina z nás už bola priamo či nepriamo účastníkmi nejakej dopravnej nehody. Napriek tomu, že sa jedná o veľmi častý výskyt poistných udalostí, úhrada škôd po nehode býva rozdielna. Na vine sú poistné produkty, ktoré majú v každej poisťovni rozdielne poistné podmienky. Zároveň má každá poisťovňa svoje interné smernice, na základe ktorých každú škodu posudzuje inak. Väčšina klientov si vyberá poistenie iba podľa výšky ročného poistného. Poisťovne to veľmi dobre vedia a snažia sa pri predaji tomuto trendu prispôsobiť. Veľakrát však na úkor kvality poistných podmienok. Následne však pri nehode zostávajú klientom iba oči pre plač...

Preto je pri výbere havarijného poistenia potrebné okrem ceny poistného zohľadniť aj nasledovné:

 • výšku poistnej hodnoty vozidla a jeho poistnej sumy
 • či je vozidlo kryté do výšky všeobecnej hodnoty alebo časovej ceny vozidla
 • či je kryté vyprostenie a odťah vozidla do miesta bydliska poisteného
 • ako je krytá výška normohodiny opráv a či tam nie sú obmedzenia
 • do akej výšky bude poisťovňa kryť celkovú opravu vozidla a pri akej výške bude poisťovňa likvidovať škodu ako tzv. "totálnu"
 • forma, akou bude poisťovňa počítať predpokladané náklady na opravu vozidla
 • ak nastane situácia, že po prvotnom výpočte škody v autorizovanom servise, kde bude škoda definovaná ako „totálna“,  čibude mať klient možnosť použiť na opravu neautorizovaný autoservis a neoriginálne náhradné diely na to, aby znížil výšku škody a mal tým pádom škodu likvidnú v plnej výške
 • výšku dohodnutej spoluúčasti
 • a v neposlednom rade ako sa celkovo poisťovňa chová pri úhrade poistných plnení, kde sa zohľadňujú hlavne rýchlosť vystavenia krycieho listu, úhrady poistného plnenia a celkového komfortu pri vybavovaní poistnej udalosti

Ale poistenie vozidiel nie je iba havarijné poistenie.

Jedná sa hlavne o riziká:

 • živelné udalosti
 • odcudzenie vozidla
 • poistenie batožiny vo vozidle
 • úrazové poistenie členov posádky
 • poistenie GAP (poistenie vstupnej investície vozidla)
 • poistenie právnej pomoci
 • povinné zmluvné poistenie (zákonné poistenie vozidla)
 • atď. ...

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x